Limit transferu

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Przypadłość, nękająca od czasu do czasu Pazyla, powodowana, jak się przypuszcza, zbyt dużym ciśnieniem. Ciśnienie jest wynikiem parcia pazylowiczów na wynik.
Złapanie przez Pazyla limitu transferu objawia się nagłym i całkowitym padnięciem strony, aż do czasu wyrównania ciśnień.
Istniały nieuzasadnione podejrzenia, że ostatnia przypadłość pod koniec marca 2009 r. została spowodowana intensywnym transferem danych z Pazyla do Pazylopedii przez Trebora i Docenta.
Po dokładniejszym sprawdzeniu, okazało się, że powody były inne. Dokładna analiza danych wskazała na duże parcie od strony Pomorza. Trwają prace nad ustaleniem ostatecznej lokalizacji źródła, szczególnie intensywnie sprawdzany jest wątek ataku na pierwszą pozycję rankingu graczy.