Spros

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

L 198.jpg

stworzony na wzór i podobieństwo Popeya w roku 1953 w Moskwie. Posługuje się własną logiką (patrz: logika sprosa), zagadki wymyśla i rozwiązuje podróżując rowerem po całym świecie. Obecnie wyruszył na kolejną wyprawę na wschód celem sprawdzenia czy da się scałkować dziadków kijem.