Żółta kartka

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Umowna forma kary stosowana przez moderatorów do dokopania Pazylowiczom nie stosującym się według nich do regulaminu.