Pazylourlop

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Czas wolny od rozwiązywania zagadek na Pazylu.
Zależnie od rodzaju pazylourlopu, Pazylowicz może w czasie jego trwania bywać na Pazylu.

Podczas pazylourlopu względnego dopuszczalne jest:
- rozwiązywanie zadań logicznych, puzzli i krzyżówek,
- zabieranie głosu na SB,
- udzielanie się na forum,
- uczestnictwo w OSP.

Pazylourlop bezwględny charakteryzuje się pełnym czasowym odpoczynkiem od Pazylomanii przeznaczonym na pełną regenerację mocno zużytych zwojów mózgowych.

Każdy pazylowicz ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, czasowego względnego pazylourlopu.

Bezwględny pazylourlop jest udzielany tylko i wyłącznie w szczególnych wypadkach losowych.

Każdy pazylowicz ma prawo zrzec się prawa do pazylourlopu i nieustannie tkwić w szponach Pazylomanii.