Kij

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Przyrząd matematyczny służący do całkowania, miejsce występowania - klawiatura.