Błąd uprawnień

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Nie masz uprawnień do masowego usuwania stron z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Administratorzy.