Perełka Pazyla

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Perełka Pazyla według ABSOLUTnej definicji to zagadka, która swoją treścią, sposobem wykonania, innowacyjnością i pomysłowością zasłużyła na specjalne wyróżnienie. Zgodnie ze stanem na 24 listopada 2022 r. wyróżnienie to uzyskało dotychczas 11 łamigłówek.

Pierwsze Wybory na Perełki Pazyla W dniach 18-24 grudnia 2009 odbyły się pierwsze w historii seriwsu wybory na Perełki Pazyla. W plebiscycie wzięli udział adix, moderatorzy oraz TOP20 (najlepszych 20 userów w dniu 18 grudnia 2009). Zagłosowało 30 osób, oddając po 3 głosy - wybierając ich zdaniem najlepsze zagadki spośród listy nominowanych.

Decyzją Szanownego Grona tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 233 - kowaliska - 18 głosów
2. 18/1 - adix - 13 głosów
3. 72 - pino - 10 głosów
4. ex equo: 575 - rutrus, 614 - wierb, 705 - mb killer - 8 głosów


Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe

W dniu 13 lutego 2010 r. zakończyły się Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z pięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. Ostatecznie w głosowaniu udział wzięły 33 osoby.
Zaszczytny tytuł uzyskała zagadka 1046 - gaawel - 9 głosów

Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-8 sierpnia 2010 roku odbyły się Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z dziewięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 49 osób. Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 1112 - gaawel - 12 głosów
2. 524 - kowaliska - 9 głosów
3. 1226 - gaawel - 8 głosów

Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-14 sierpnia 2013 roku odbyły się Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z jedenastu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 21 osób.

Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1.ex. 1574 - aandrzej - 6 głosów
1.ex. 1722 - King_oko - 6 głosów
3. 1585 - gaawel- 3 głosy