OSP

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Ogólnopolskie Spotkanie Pazylowiczów

Impreza, której oficjalnym celem jest spotkanie się w realu i miłe spędzenie czasu na pogawędce o zagadkach. Czasem jednak oficjalny charakter imprezy wymyka się nieco spod kontroli.

Początki

Idea OSP zrodziła w styczniu 2009 r. i przekuta w czyn podczas warszawskiego spotkania dała początek nowej pięknej tradycji.

Chronologia OSP

Rok 2009

17 stycznia - Warszawa
21 lutego - Warszawa
14 marca - Legnica
16 maja - Warszawa
20 czerwca - Warszawa - wyprawa po skarb Gaawła
27-28 czerwca - Kraków
8-9 sierpnia - Łódź
26-27 września - Wrocław
7-8 listopada - Gliwice

Rok 2010

17 stycznia - Warszawa
22-23 maja - Kraków
26-27 czerwca - Gliwice
28-29 sierpnia - Cieszyn
9-10 października - Wrocław
6-7 listopada - Łódź
11-12 grudnia - Kraków

Rok 2011

26-27 marca - Gliwice
22-23 października - Legnica
10-11 grudnia - Kraków

Rok 2012

25-26 lutego - Warszawa
19-20 maja - Poznań
20-21 października - Wrocław

Rok 2013

Rok 2014

14-15 czerwca czerwca - Kraków

Rok 2020

12 grudnia - Przestrzeń wirtualna

Tajni informatorzy donoszą również o organizowaniu zgromadzeń o charakterze lokalnym (np. mini-GPS), przelotnym (np. mini OSP w krakowskim McDonald's) oraz elitarnym (np. mini OSP na Kaszubach).