Notesik

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Notes1.jpg

Tajna broń Gorki, przywieziona na krakowskie spotkanie pazylowiczów. Po kilku godzinach pracowitego wypełniania treścią tipów, w końcowym efekcie okazał się zupełnie nieprzydatny. Ciekawe czemu? Niektórzy twierdzą, że odczyt będzie możliwy, ale stan odczytującego musi co do joty zgadzać się ze stanem zapisującego.